Nederlandse politiek

Meerendeel van de huidige politiekepartijen (het partijkartel) zijn sterk pro-EU. Zij worden ook wel ‘eurofielen’ genoemd.
Partijen die tegen de EU zijn of haar machtsuitbreiding en invloed;

– Forum voor Democratie. (FvD) https://forumvoordemocratie.nl
– Partij voor de Vrijheid. (PVV) https://pvv.nl
– Socialistische Partij. (SP) https://www.sp.nl

Een veel gehoord verwijt is dat de regering haar oren laat hangen naar Brussel.